Contact

R.K. Basisschool "De Buut"
Lijnbaan 317
2728 AG Zoetermeer

Telefoon: 079- 3 42 20 57

E-mail: directie@debuut.unicoz.nl

1. Directie:

Mevr. Valerie van ‘t Hooft
E-mail: directie@debuut.unicoz.nl

2. Administratie:

Mevr. Marga Bemener (M.J.A.)
E-mail: administratie@debuut.unicoz.nl

3. Overblijf

E-mail: administratie@debuut.unicoz.nl

4. Medezeggenschapsraad MR:

E-mail: mr@debuut.unicoz.nl

5. Ouderraad OR:

E-mail: or@debuut.unicoz.nl

6. Website contact

E-mail: malinka.bolle@debuut.unicoz.nl

7. Nieuws(brief) via uw e-mail adres

Vragen over het ontvangen van de nieuwsbrief over de mail, mail dan naar
E-mail: administratie@debuut.unicoz.nl

8. Rekeningnummers

- De Buut banknummer school, NL37ABNA0535741758
- Ouderraad "de Buut", IBAN NL76INGB0005736105
- Overblijf "de Buut", NL43ABNA0536018391 t.n.v. Stichting Unicoz Onderwijsgroep, inzake  Overblijf loc. De Buut

9. Schoolbestuur 

Unicoz Onderwijsgroep 
Bredewater 4
2715 CA  Zoetermeer
Telefoon: 079 - 320 88 30
Fax: 079 - 320 88 40

- E-mail: info@unicoz.nl
- website: www.unicoz.nl